APC Kay Natijay Main Opposition Ka Alliance Tashkeel Paa Sakta Hai..???

NewsONE – Pakistan’s premier supply for information updates, present affairs and infotainment.

Opposition Ki Mulaqat… Hakumati Halqoon Main Bay Chaini…

NewsONE – Pakistan’s premier supply for information updates, present affairs and infotainment.

Opposition Ki Mulaqat Ka Maqsad Kiya Mehaz Milna Milana???

Newsone 12AM Bulletin | 21-May-2019

Is Siyasi Khel Main Maulana Fazl-ur-Rehman Ka Mufaad Kiya Hai..??? Maulana Akhir Chahatay Kiya Hain…???

Ek Hy Saf Main Kharay Hogaye Bilawal Aur Maryam Nawaz… Hakumat Kay Khilaaf Opposition Ko Muttahid Karnay Kay Mansoobay Ka Master Mind Kon…??